CC's Spirit

Horoscopes' gem story

Gold foil modern celestial element with crescent

cochut33

CC's Spirit

Cung hoàng đạo

&

đá quý

Zodiac sign icon

Aries

Bạch dương

21/3~19/4


Zodiac sign icon

Cancer

Cự giải

21/6~22/7

Zodiac sign icon

Libra

Thiên Bình

23/9~22/10

Zodiac sign icon

Capricorn

Ma Kết

22/12~19/1

Zodiac sign icon

Taurus

Kim Ngưu

20/4~20/5


Zodiac sign icon

Leo

Sư tử

23/7~22/8

Zodiac sign icon

Scorpio

Bò Cạp

23/10~21/11

Zodiac sign icon

Aquarius

Bảo Bình

20/1~18/2

Gold Home Icon
Zodiac sign icon

Gemini

Song tử

21/5~20/6

Zodiac sign icon

Virgo

Xử nữ

23/8~22/9

Zodiac sign icon

Sagitarius

Nhân Mã

22/11~21/12

Zodiac sign icon

Pisces

Song ngư

19/2~20/3

Aries Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Aries (Bạch dương)

Ngày tháng sinh: 21/3~19/4

Tính cách: Năng động, quyết đoán, kiên nhẫn,

thích thách thức, tự tin và lãnh đạo.

Loại đá phù hợp: Thạch anh hồng, ruby, hổ phách...

Watercolor illustration of crystal Amber

Amber

Watercolor red ruby stone

Ruby

Zodiac sign icon

CC's Spirit

Watercolor black onyx stone

Black Onyx

watercolor pink diamond

Rose Quartz

Taurus Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Taurus (Kim Ngưu)

Ngày tháng sinh: 20/4~20/5

Tính cách: Kiên nhẫn, đáng tin cậy, thực tế,

tận tâm, ổn định và sáng tạo.

Loại đá phù hợp: Ngọc lục bảo, phỉ thúy, sapphire, tường vi...


Sapphire Birthstone September Gemstone

Sapphire

Emerald Birthstone May Gemstone

Emerald

Zodiac sign icon
Watercolor illustration of a crystal Rhodonite

Rhodonite

watercolor jade

Green Jade

Gemini Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Gemini (Song tử)

Ngày tháng sinh: 21/5~20/6

Tính cách: Sáng tạo, linh hoạt, thông minh, thích giao tiếp,

tò mò và thích thay đổi.

Loại đá phù hợp: thạch anh vàng, thạch anh tím, tanzanite...

Citrine Birthstone November Gemstone

Citrine

Amethyst Birthstone February Gemstone

Amethyst

Zodiac sign icon
Watercolor illustration of crystal Turquoise

Turquoise

Tiger Eye Pebble Isolated, Brown Polished Quartz Stone

Tiger Eye

Cancer Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Cancer (Cự giải)

Ngày tháng sinh: 21/6~22/7

Tính cách: Nhạy cảm, gia đình, yêu thương, trực giác,

cảm xúc và trung thành.

Loại đá phù hợp: Moonstone, thạch anh trắng, aquamarine...

Aquamarine Birthstone March Gemstone

Aquamarine

Watercolor illustration of crystal quartz

Moonstone

Zodiac sign icon
Clear crystals watercolor illustration

Clear Quartz

Watercolor illustration of crystal Blue Lace Agate

Blue lace agate

Leo Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Leo (Sư tử)

Ngày tháng sinh: 23/7~22/8

Tính cách: Tự tin, quả cảm, sáng tạo, hào phóng,

trung thành và tận tụy.

Loại đá phù hợp: Sunstone, thạch anh vàng, mắt hổ, hổ phách...

Watercolor red ruby stone

Ruby

watercolor crystal

Citrine

Zodiac sign icon
Watercolor illustration of crystal Amber

Amber

Tiger Eye Crystal Illustration

Tiger Eye

Virgo Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Virgo (Xử nữ)

Ngày tháng sinh: 23/8~22/9

Tính cách: Chi tiết, thông minh, kiên nhẫn, đáng tin cậy,

thực tế và chu đáo.

Loại đá phù hợp: Peridot, sapphire, garnet, thiên hà, tóc xanh,...

jade

Green Aventurine

Aqua green crystal

Amazonite

Zodiac sign icon
Sapphire Birthstone September Gemstone

Sapphire

Peridot Birthstone August Gemstone

Peridot

Libra Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Libra (Thiên Bình)

Ngày tháng sinh: 23/9~22/10

Tính cách: Hòa đồng, công bằng, sáng tạo, lãng mạn,

thích hợp và cân nhắc.

Loại đá phù hợp: Lapis lazuli, opal, thạch anh hồng, lepidolite...

Watercolor Crystal Quartz Illustration

Lepidolite

Opal Birthstone October Gemstone

Opal

Zodiac sign icon
watercolor crystal

Rose Quartz

Watercolor Crystal

Sapphire

Scorpio Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Scorpio (Bò Cạp)

Ngày tháng sinh: 23/10~21/11

Tính cách: Quyết đoán, mạnh mẽ, kiên nhẫn, tâm lý,

sắc lạnh và tập trung.

Loại đá phù hợp: Topaz, obsidian, garnet, malachite....

January Birthstone Garnet  Gemstone

Garnet

Malachite Section

Malachite

Zodiac sign icon
Obsidian Healing Crystals Spirit Stone Gems

Obssidian

Blue Precious Stone Turquoise Sapphire, Topaz Gem

Topaz

Sagittarius Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Sagitarius (Nhân Mã)

Ngày tháng sinh: 22/11~21/12

Tính cách: Lạc quan, tự do, hài hước, thích phiêu lưu,

rộng lượng và tri thức.

Loại đá phù hợp: Turquoise, tanzanite, lapis lazuli, labradorite...

Amethyst, Purple Gem Stone Crystal

Amethyst

Watercolor illustration of crystal lapis lazuli

Lapiz Lazuli

Zodiac sign icon
Watercolor illustration of crystal Turquoise

Turquoise

Labradorite Crystal Stone

Labradorite

Capricorn Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Capricorn (Ma Kết)

Ngày tháng sinh: 22/12~19/1

Tính cách: Kiên trì, thực tế, có trách nhiệm, chủ động, kiên nhẫn và cứng rắn.

Loại đá phù hợp: Onyx, các dòng mã não, đá granite, ruby...Red Magic Crystal, Oval Gem Rock Icon, Ruby

Ruby

January Birthstone Garnet  Gemstone

Garnet

Zodiac sign icon
Agate Slice Illustration

Agate

Onyx Gemstone Illustration

Black Onyx

Aquarius Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Aquarius (Bảo Bình)

Ngày tháng sinh: 20/1~18/2

Tính cách: Sáng tạo, công bằng, lý tưởng, thích giúp đỡ, phiêu lưu và độc lập.

Loại đá phù hợp: thạch anh tím, aquamarine, opal, blue apatite...
Opal Birthstone October Gemstone

Opal

Amethyst Birthstone February Gemstone

Amethyst

Zodiac sign icon
Aquamarine Birthstone March Gemstone

Aquamarine

Blue Gemstone Illustration

Blue Apatite

Pisces Golden Grunge Zodiac Sign

CC's Spirit

Golden Rectangle Frame

Cung hoàng đạo: Pisces (Song ngư)

Ngày tháng sinh: 19/2~20/3

Tính cách: Nhạy cảm, tình cảm, tưởng tượng, hiền lành, mơ mộng và nhân hậu.

Loại đá phù hợp: Aquamarine, moonstone, thạch anh, fluorite...
Diamond Birthstone April Gemstone

Moonstone

Amethyst Birthstone February Gemstone

Amethyst

Zodiac sign icon
Clear crystals watercolor illustration

Clear Quartz

Aquamarine Birthstone March Gemstone

Aquamarine