CC's Spirit

Five elements

Gold Vector SVG Astrology Illustration. Universe Astronomy Sublimation With Moon Phases and Planets

cochut33

CC's Spirit

Ngũ hành & đá quý

Gold Home Icon

CC's Spirit

Ngũ hành & năm sinh

Kim (Metal):


Năm sinh: 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015,...


Mộc (Wood):


Năm sinh: 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011,...


Thủy (Water):


Năm sinh: 1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005, 2012, 2013,...

Hỏa (Fire):


Năm sinh: 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017,...


Thổ (Earth):


Năm sinh: 1969, 1961, 1968, 1969, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007, 2020, 2021,...

Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Golden Straight Line
Gold Gradient Blurred Background with Soft Glowing Backdrop, Bac

CC's Spirit

Hành Kim (Metal)

Tính chất: Cứng, sắc, cứng rắn.

Biểu tượng: Kim loại, đá quý, công cụ bằng kim loại.

Màu sắc: Trắng, vàng, xám

Hướng: Tây, Tây Bắc.

Mùa: Thu.

Tương quan: Tương quan với gan, phổi, hơi thở và niềm vui.

Tương sinh: Thổ sinh Kim, Kim sinh thủy

Tương khắc: Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc

Loại đá phù hợp: Thạch anh trắng (clear quartz), thạch anh vàng (citrine), thạch anh tóc nâu (copper rutilated), thạch anh tóc vàng (yellow rutilated)đá mặt trăng (moonstone), hắc nguyệt quang (labradorite), magnesite, lông thỏ xám (grey rabbit hair stone), opal, skeletal crystal...


Gold star illustration
Gold circle
Golden shooting stars, Line gold stardust, Glittery pattern
Gold Gradient Background
Clear Quartz Crystal Pyramid Backlit with Soft Warm Light

CC's Spirit

Clear Quartz

Thạch anh trắng

Gold Gradient Background
citrine geode geological crystals

CC's Spirit

Citrine

Thạch anh vàng

Gold Gradient Background
Rutile Quartz (XXXL)

CC's Spirit

Copper Rutilated

Thạch anh tóc nâu

Gold Gradient Background
hematite with rutile in front of black

CC's Spirit

Yellow Rutilated

Thạch anh tóc vàng

Gold Gradient Background
background from moonstone (adularia) gem stone

CC's Spirit

Moonstone

Đá mặt trăng

Gold Gradient Background
Wet colorful labradorite gem stones.

CC's Spirit

Labradorite

Hắc nguyệt quang

Gold Gradient Background

CC's Spirit

Rabbit hair rutilated

Lông thỏ (xám)

Gold Gradient Background

CC's Spirit

Skeletal Crystal

Đá Skeletal

Gold Gradient Blurred Background with Soft Glowing Backdrop, Bac

CC's Spirit

Mộc (Wood):

Tính chất: Linh hoạt, mềm mại, sinh trưởng, dẻo dai.

Biểu tượng: Cây cối, cây lá, gỗ.

Màu sắc: Xanh lá cây, xanh.

Hướng: Đông, Đông Nam.

Mùa: Xuân.

Tương quan: Tương quan với gan, dạ dày, cơ xương, sinh lực và sức khỏe.

Tương sinh: Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa

Tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ

Loại đá phù hợp: Ưu linh xanh (green phantom crystal), Green mica, Green angel larimar, Ngọc lục bảo (Emerald), Aquamarine, Blue Apatite, Ngọc lưu ly (Lapis lazuli), Turquoise (Lam ngọc), Peridot, Khổng tước (Malachite), Serpentine, Ngọc hòa điền...


Gold Glitter Confetti Wave
Gold circle
Transparent glow effect. The star flashed with brilliance. G
Gold Gradient Background
Phantom Aura Quartz

CC's Spirit

Phantom crystal

Ưu linh (xanh)

Gold Gradient Background
Polished Fuchsite (Chrome Mica) Gemstone Isolated

CC's Spirit

Green mica

Đá mica

Gold Gradient Background
Tumbled Green Aventurine Gem Stone

CC's Spirit

Green angle larimar

Đá larimar xanh lục

Gold Gradient Background
peridote, mineral specimen stone rock geology gem crystal

CC's Spirit

Peridot

Đá peridot

Gold Gradient Background
Malachite gemstone background

CC's Spirit

Malachite

Đá khổng tước

Gold Gradient Background
emerald

CC's Spirit

Emerald

Ngọc lục bảo

Gold Gradient Background
macro shot of lapis lazuli beads

CC's Spirit

Lapis lazuli

Ngọc lưu ly

Gold Gradient Background
turquoise gemstone background

CC's Spirit

Turquoise

Đá lam ngọc

Gold Gradient Blurred Background with Soft Glowing Backdrop, Bac

CC's Spirit

Thủy (Water):

Tính chất: Lưu thông, sâu sắc, yếu đuối, linh hoạt.

Biểu tượng: Nước, suối, biển.

Màu sắc: Đen, xanh dương.

Hướng: Bắc.

Mùa: Đông.

Tương quan: Tương quan với thận, bàng quang, cảm xúc và khả năng tư duy.

Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc

Tương khắc: Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa

Loại đá phù hợp: Aquamarine, Blue Apatite, Ngọc lưu ly (Lapis lazuli), Turquoise (Lam ngọc), Larimar, Thạch anh trắng (Clear Quartz), thạch anh vàng (Citrine), Mắt hổ (Tiger eye), Tanzanite, Đá hắc giao (Obsidian), hắc nguyệt quang (Labradorite), đá mặt trăng (Moonstone)..


transparent glow effect, star flashed brilliance, gold sequi
Gold Glittering Confetti Wave and Stardust
Gold circle
Gold Gradient Background
Clear Quartz Crystal Pyramid Backlit with Soft Warm Light

CC's Spirit

Clear Quartz

Thạch anh trắng

Gold Gradient Background
citrine geode geological crystals

CC's Spirit

Citrine

Thạch anh vàng

Gold Gradient Background
Tiger's Eye Gemstones. Natural Stones

CC's Spirit

Tiger eye

Đá mắt hổ

Gold Gradient Background
Obsidian gemstone background

CC's Spirit

Obsidian

Đá hắc giao

Gold Gradient Background
background from moonstone (adularia) gem stone

CC's Spirit

Moonstone

Đá mặt trăng

Gold Gradient Background
Wet colorful labradorite gem stones.

CC's Spirit

Labradorite

Hắc nguyệt quang

Gold Gradient Background
Tumbled Aquamarine Rock on Black Background

CC's Spirit

Aquamarine

Đá hải lam

Gold Gradient Background
macro shot of lapis lazuli beads

CC's Spirit

Lapis lazuli

Ngọc lưu ly

Gold Gradient Blurred Background with Soft Glowing Backdrop, Bac

CC's Spirit

Hỏa (Fire):

Tính chất: Nóng, sáng, tạo động lực, mở rộng.

Biểu tượng: Lửa, ánh sáng, nến.

Màu sắc: Đỏ, tím.

Hướng: Nam.

Mùa: Hè.

Tương quan: Tương quan với tim, túi mật, tình yêu và sự sáng tạo.

Tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ

Tương khắc: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim

Loại đá phù hợp: Chu sa, hồng bích ngọc (Red jasper), đá mặt trời (Sunstone), thạch anh hồng (Rose quartz), thạch anh tím (Amethyst), đá đào hoa (Rhodochrosite), đá tường vi (Rhodonite), Lepidolite, mã não hồng (Red agate),...

Gold Glittering Confetti Wave and Stardust
transparent glow effect, star flashed brilliance, gold sequi
Gold circle
Gold Gradient Background
One Red Jasper Gem Stone Isolated

CC's Spirit

Red Jasper

Hồng bích ngọc

Gold Gradient Background
Raw Amber from the Shores of the Baltic Sea. Pieces of Raw Amber Lie on Black Glass. Raw Material for the Production of Jewelry.

CC's Spirit

Sunstone

Đá mặt trời

Gold Gradient Background
Rose quartz

CC's Spirit

Rose quartz

Thạch anh hồng

Gold Gradient Background
amethyst crystals

CC's Spirit

Amethyst

Thạch anh tím

Gold Gradient Background
rhodochrosite,mineral specimen stone rock geology gem crystal

CC's Spirit

Rhodochrosite

Đá đào hoa

Gold Gradient Background
Rhodonite pink massive. Close-up of manganese inosilicate marble like surface

CC's Spirit

Rhodonite

Đá tường vi

Gold Gradient Background
Gem

CC's Spirit

Lepidolite

Đá Lepi

Gold Gradient Background
orange and red agate fine texture macro

CC's Spirit

Red agate

Mã não hồng

Gold Gradient Blurred Background with Soft Glowing Backdrop, Bac

CC's Spirit

Thổ (Earth):

Tính chất: Ổn định, chắc chắn, địa đầu, lý tưởng.

Biểu tượng: Đất, đá, đồng cỏ.

Màu sắc: Vàng, nâu.

Hướng: Trung tâm.

Mùa: Trung thu.

Tương quan: Tương quan với dạ dày, tụy, ổn định, đất đai và sự đồng cảm.

Tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim

Tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy

Loại đá phù hợp: Skeletal crystal, đá mặt trời (Sunstone), thạch anh hồng (Rose quartz), thạch anh tím (Amethyst), đá đào hoa (Rhodochrosite), đá tường vi (Rhodonite), Lepidolite, đá thạch lựu (Garnet),...

Gold Glittering Confetti Wave
Gold circle
Transparent glow effect. The star flashed with brilliance. G
Gold Gradient Background
garnet mineral specimen stone rock geology gem crystal

CC's Spirit

Garnet

Đá thạch lựu

Gold Gradient Background
Raw Amber from the Shores of the Baltic Sea. Pieces of Raw Amber Lie on Black Glass. Raw Material for the Production of Jewelry.

CC's Spirit

Sunstone

Đá mặt trời

Gold Gradient Background
Rose quartz

CC's Spirit

Rose quartz

Thạch anh hồng

Gold Gradient Background
amethyst crystals

CC's Spirit

Amethyst

Thạch anh tím

Gold Gradient Background
rhodochrosite,mineral specimen stone rock geology gem crystal

CC's Spirit

Rhodochrosite

Đá đào hoa

Gold Gradient Background
Rhodonite pink massive. Close-up of manganese inosilicate marble like surface

CC's Spirit

Rhodonite

Đá tường vi

Gold Gradient Background
Gem

CC's Spirit

Lepidolite

Đá Lepi

Gold Gradient Background

CC's Spirit

Skeletal Crystal

Đá Skeletal